Közbeszerzési Hatóság

Elérhető a Tanács 2008. évi beszámolója

Ezúton tájékoztatjuk honlapunk látogatóit, hogy az Országgyűlés 2009. október 26-án elfogadta a Közbeszerzések Tanácsa 2008. évről szóló beszámolóját. Az elfogadott jelentés – a korábbiakhoz hasonlóan – elérhető az „Éves beszámolók és egyéb tájékoztatók” menüpontban.

Dr. Bakonyi József a Közbeszerzések Tanácsa új elnöke

A Közbeszerzések Tanácsa 2009. október 28-ai ülésén dr. Bakonyi József tanácstag urat választotta meg a Tanács elnökévé, tekintettel arra, hogy a feladatot eddig ellátó Berényi Lajos úr mandátuma ezzel a nappal lejárt.

A Döntőbizottság határozatainak elérése

Tájékoztatjuk a honlap látogatóit, hogy a Kbt. egyes rendelkezéseinek módosítása következtében a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai a 2009. szeptember 18-i lapszámtól kezdődően nem jelennek meg a Közbeszerzési Értesítőben. A határozatok ehelyett a döntőbizottsági és bírósági határozatok nyilvántartásában lesznek elérhetők.

Új elnöki tájékoztató jelent meg

A Közbeszerzések Tanácsa elnöke tájékoztatót bocsátott ki az ellenszolgáltatás teljesítésének határidejéről. Az elnöki tájékoztató megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2009. évi 108. számában.

Elérhető a Kbt. 2009. október 1-jétől hatályos, egybeszerkesztett verziója

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvény 2009. október 1-jei hatállyal módosította a Kbt. egyes rendelkezéseit. A közbeszerzési törvény 2009. október 1-jétől hatályos, módosításokkal egybeszerkesztett verziója elérhető a Tanács honlapján.